Malax Pensionärer

 

Staten och kommunerna i Finland har tagit ansvar
för att alla får kunskaper om IT sedan hösten 2018
.

I Malax kommun är det Medborgarinstitutet som
lämnar DIGI-stöd till seniorer kostnadsfritt under vårterminen 2019.
Se vidare information i MI katalogen sidan 12.

 

Deltagarnas frågeställningar om IT ligger till grund för pensionärs-
föreningens aktivitet. 
Kontakta Karin Malmsten Rivieccio om Du har frågor på
050 440 9251.

IT länkar

Kursmaterial

Datorns ABC Windows 10

One Drive och andra molntjänster

Säkerhetskopiering

Skydd mot virus och andra hot

Städa din dator