Malax Pensionärer

 

Staten och kommunerna i Finland har tagit ansvar
för att alla får kunskaper om IT sedan hösten 2018 och
fortsätter ännu under hösten 2019
.

DIGI-stöd till seniorer kostnadsfritt under 2019.
Se vidare information i MI katalogen sidan 18.

~~~~~~o~~~~~~

Deltagarnas frågeställningar om IT ligger till grund för pensionärs-
föreningens aktivitet. 
Kontakta Karin Malmsten Rivieccio om Du har frågor på
050 440 9251

~~~~~~o~~~~~~

IT länkar

Kursmaterial

Datorns ABC Windows 10

One Drive och andra molntjänster

Säkerhetskopiering

Skydd mot virus och andra hot

Städa din dator