Malax Pensionärer

Uppdaterat den 16 januari 2021
Välkomna till vårens aktiviteter

Aktuellt för pensionärer 
sker i samarbete med Malax-Korsnäs medborgarinstitut och
finns i höstens MI-katalog på sidan 8.
Ingen förhandsanmälan. Priset är 5€/ gång.
På grund av utvecklingen av smittspridning av Covid-19 kommer
uppdaterad information om varje tillfälle på föreningslistan i Vasabladet

Teman under vårens tisdagsträffar är planerat:

26.1 Underhållning med Lasse Eriksson
23.2 Britt-Mari Hemming föreläser om tandvård för äldre.
23.3 Leif Österroos föreläser om att leva och arbeta i främmande kulturer.
20.4 Trafiklärare Christel Lassfolk föreläser om äldre i trafiken.

 

 Sånggrupp för pensionärer och daglediga
finns även i samma katalog på sidan 9.
 

Boule spelas på tisdagar kl parkeringen på Kvarnvägen 7
66140 Övermalax (efter LokalTapiola huset
på samma sida) 

Kontakta Margaretha Gästgivars om Du har önskemål eller
förslag på aktiviteter utöver de som omnämnts här.