Malax Pensionärer

Uppdaterat den 22 september 2021
Välkomna till höstens aktiviteter

Aktuellt för pensionärer 
sker i samarbete med Malax-Korsnäs medborgarinstitut och
finns i höstens MI-katalog på sidan 11.
Ingen förhandsanmälan. Priset är 5€/ gång.
På grund av av Covid-19 kommer
uppdaterad information om varje tillfälle på föreningslistan i Vasabladet

Teman under höstens tisdagsträffar är planerat enligt följande:
21.9 Britt-Mari Hemming föreläser om tandvård för äldre.
12.10 Leif Österroos föreläser om att leva och arbeta i främmande kulturer.
16.11 Trafiklärare Christel Lassfolk föreläser om äldre i trafiken.

 

 Sånggrupp för pensionärer och daglediga
finns även i samma katalog på sidan 13.
 

Boule spelas på tisdagar kl 17.00 varannan vecka
på parkeringen på Kvarnvägen 7/ Malmbrinkens äldreboende
 

Kontakta Margaretha Gästgivars om Du har önskemål eller
förslag på aktiviteter utöver de som omnämnts här.