Malax Pensionärer

Malax Pensionärer rf.  - Styrelsen 2019

 

Ordförande:
Christer Bogren
Viasvägen 68b
66140 Övermalax
tfn 050-403 6445  christer.bogren @pp.malax.fi

Vice ordförande:
Nils Sund
Bjergavägen 9
66140 Övermalax
tfn 050-361 5007   gbrokvist @hotmail.com

Sekreterare:
Bodil Backman
Eriksvägen 14
66100 Malax
tfn 050-320 7214   backmanbodil @gmail.com

Kassör: Adjungerad till styrelsen
Ruth Bertlin
Paulsvägen 3, bost. 12
65610 Korsholm
tfn 050-596 4777   bertlinas @msn.com

Övriga ledamöter i styrelsen:

Lars Holmback
Paxalvägen 32 D
66140 Övermalax
tfn 050-344 2216   lasse.holmback @gmail.com 

Kurt Holmberg
Åminnevägen  204C as1
66100 MALAX
tfn: 050 5903904   kurt.holmberg @pp.malax.fi

Bokningar av Allaktivitetshuset:
Karin Skinnar
Emilsgränd 2A 1
66140 Övermalax
tfn: 040-5180777   karin.skinnar @pp.malax.fi

Bror Svenns
Tuvasvägen 186
66100 MALAX
050 528 4254        bgsvenns @hotmail.com

Kontaktuppgifter till övriga funktioner

Reseledare, Aktivitetsledare och IT-ansvarig:
Margaretha Gästgivars
Malaxvägen 381
66140 Övermalax
tfn 040-7494305    m.gastgivars @pp.inet.fi

Webmaster och IT-handledare:
Karin Malmsten Rivieccio
Länsmansvägen 2
66100 Malax
tfn 050-4409251    karin.malmsten.rivieccio @outlook.com

Boule kontaktperson:
Kari-Erik Svarvar
Ginstigen 161 A
66100 MALAX
tfn 06365 1499