Malax Pensionärer

Välkommen till Malax Pensionärer rf. 

Historik

Malax Pensionärshemsförening r.f. grundades 1971 och har f.n. Den 31.12.2015 var medlemsantalet 446 varav kvinnor var 247 och män 199. Föreningens namn ändrades till Malax Pensionärer r f år 2000. 

Föreningens uppgift

  • samla pensionärer till gemytlig och trevlig samvaro genom resor, tematräffar samt föreläsningar inom olika områden. Dessa föreläsningar sker i samarbete med Malax-Korsnäs medborgarinstitut (MI). 

  • hyra ut pensionärsbostäder för pensionärers behov som önskar flytta mera centralt i Övermalax. Malax kommun övertog Eva- och Adamhemmet 1.1.2016. 

  • äga Allaktivitetshuset för föreningens egna och andras aktiviteter.

Föreningen utövar inflytande genom intressebevakning via kontakter med pensionärsförbundet SPF, SPF Österbotten och via kommunens Äldreråd där föreningen är representerad med 2 ledamöter. Läs mer om SPF här.

Föreningen samarbetar med lokala föreningar och Medborgarinstitut när det gäller studier, föreläsningar och temamöten. Alla aktiviteter är uppskattade och välbesökta.

Det personliga initiativet är ett viktigt inslag för att verksamheten skall utvecklas och bestå. Eftersöker Du någon specifik aktivitet är Du välkommen med Ditt förslag till Aktivitetsgruppen på adressen: margaretha.gastgivars@pp.inet.fi

Kanske är Du intresserad att vara ledare för någon aktivitet. Ditt initiativ är välkommet!


Tag kontakt med ordförande 
Christer Bogren eller någon i
styrelsen om Du söker bostad
eller har någon annan fråga
Du vill diskutera.

Uppdaterat 13.03.2016