Malax Pensionärer

Malax Pensionärer r. f.s bostäder

Föreningen äger f n 18 bostäder och ett Allaktivitetshus

I Bostads AB Åparken finns 3 bostäder och i Uddnäs finns 15 bostäder av varierande storlek för uthyrning.

Malax Pensionärer r. f.  en kort historik

Föreningens uppgift var till en början inriktad i första hand på att bygga bostäder för pensionärer. Det fanns ett behov av bostäder mellan äldre icke ändamålsenliga egnahem och anstalter t.ex. kommunalhem. Föreningen byggde i första skedet 20 lokaler. Därtill köpte föreningen 3 lokaler i Bost. Ab Åparken. Föreningen byggde också ett kök och en matsal, som betjänade de som bodde på området och dess närmaste omgivning. 

På Initiativ av Ester Lindgård tillkom en fond (1962) för ett pensionärshem i Malax. En förening med ett trettiotal medlemmar arbetade för denna. År 1971 överlämnade fondföreningen kapitalet, uppgående till, då 2477 mk, till den nygrundade pensionärshemsföreningen. 

I takt med att egnahemsstandarden förbättrades, minskade behovet av speciella pensionärsbostäder. För att möta problemen med tomma bostäder, beslöt föreningen ändra en del av bostäderna till avdelningar. Föreningen hyrde ut avdelningarna till de boende och kommunen handhade vården. Köket stängdes under hösten2011 när Malax kommun övertog omvårdnaden av pensionärerna i Eva- och Adamhemmet.

Föreningen har tagit ett avsevärt socialt ansvar i kommunen med bostadsbyggandet och anpassningen till utvecklingen i samhället.

Malax kommun ansvarar för fastigheterna som tillhör Eva- och Adamhemmet. Eva-hemmet stängs i slutet av november 2017. 

 


Ring Christer Bogren
050 403 6445 om Du vill diskutera Ditt behov av bostad.